ΑΡΧΙΚΗ

Στο πλαίσιο των εργασιών του Υποέργου 1 με τίτλο «Ιστορική τεκμηρίωση, καταγραφή και αποτύπωση μνημείων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» πράξης «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ», πραγματοποιήθηκε καταγραφή ακινήτων μνημείων και ιστορικών κτηρίων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή κτηρίων μεταγενέστερων του 1830, σε πέντε (5) οικισμούς της νήσου Λέσβου και συγκεκριμένα στη Μήθυμνα, στο Μανταμάδο, στον Πολιχνίτο, στην Καλλονή και στη Μυτιλήνη. Ειδικότερα, καταγράφηκαν στη Μυτιλήνη 400 κτήρια, στην Καλλονή 131 κτήρια, στον Πολιχνίτο 227 κτήρια, στο Μανταμάδο 205 κτήρια και στη Μήθυμνα 158 κτήρια.

Στόχος της καταγραφής είναι η δημιουργία μίας συνολικής δυναμικής ψηφιακής γεωβάσης δεδομένων, με μία διακριτή ψηφιακή ταυτότητα για κάθε κτήριο, η οποία περιλαμβάνει γεωχωρικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα, φωτογραφική αποτύπωση και συλλογή στοιχείων σχετικά με τα πολεοδομικά του χαρακτηριστικά, τη μορφολογία του, την παθολογία του, την κατάσταση διατήρησής του, κ.α.

Κτήρια